Эрхзүйн акт

Хуулийн эмхтгэлийн жагсаалт

Хуулийн эмхтгэлийн жагсаалт Монгол улсын Үндсэн хуулиас 1992.01.13 Төрийн бэлгэ тэмдэгийн тухай хууль 1994.05.20 Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн тухай хуулиас 1993.06.05 ...
Read More

Эрх зүйн орчин

Төрийн тусгай хамгаалалтын газрын эрх зүйн орчин Тус байгууллага нь Монгол улсын Үндсэн хууль, Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хууль, Монгол ...
Read More

Premium Wordpress Themes by UFO Themes